langit…ing sakwijineng wengi

Advertisement

Langite resik..tanpo mego
Angine sumilir alon
Wengine rindik mlaku
Ngrengkuh lungkrahe rogo
Mlipir alon alon
Tumuju myang dunungin kalbu

Siji mboko siji
Kabeh lelakon sinawang
Kebak wewadi
Wewadining urip
Kang tetep kudu dilakoni
Pait legining kahanan
Datan keno selak
Kabeh wus ginurat
Dening kang Moho Ngatur
Gusti kang Murbeng Dumadi

Kito kabeh ming sakdermo makhluk
Kang dadi panggonaning ringkih
Nanging datan entuh ngrintih
Kudu tatag lahir batin
Kanggo mrantasi kabehing rubedo
Kanthi yakin lan teguh ing ati
Tanpo alasan

Sakdurunge tengah wengi….

Advertisement

Updated: September 11, 2011 — 2:57 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puisi © 2015