Aksara yang Bersujud – oleh Jibril JundallahRandat
Iradat-Mu terhakikat
Harumkan hibat
Musyahadat pun berkhidmat,..

Kaifiat
Cumbui khalwat
Rekat rasa terlukat
Bermaujudat sukma adalat,..

Isbat
Halau syubhat
Qidham-Mu mengisyarat
Qudsikan gumam gatra baiat,..

Lekat
Merapat barisan ayat
Aksara khusyu’ bersujud hiyayat
Memuji-Mu dalam lafadz syahadat.

Aksara yang Bersujud – oleh Jibril Jundallah
Surakarta
fb: Jibril Jundallah ( Gatra Aksara )