Sebuah Senyuman – oleh Sandi PamudaSenyuman, senyum yang telah kau berikan.
Senyum, senyuman yang telah kau sampaikan.
Sebuah senyuman dalam mimpi yang begitu mendalam.
Sebuah senyuman nyata dalam fantasi.
Sebuah senyuman yang memiliki arti dalam fantasi.
Sebuah senyuman yang terindah dalam mimpi.

Sebuah Senyuman – oleh Sandi Pamuda
http://www.facebook.com/sandipamuda