Pergilah dari Cintakukau dtg mmbwa snyman yg indh,
Dr wjh mu…
Mmbwa sinar cnt
Dr dlm ht mu…
Namun, jgnlh kau hmpiri aku dsa’at aku sdg trluka. Krn aku tak ingn
Cnta mu plsu utk Ku…
Prgi lh dr ht Ku,
Prgi lh dr mimpi Ku,
Dan…
Pergilah dri cnt Ku…

Karya:Eka K. AdhaTinggalkan komentar anda mengenai puisi diatas