Friends..aqu meNgeNaL Mu dNgaN Nama,,
aqu mEmahami Mu dNgaN ReNuNgaN,,
aqu mENgiNgat Mu dNgaN kENaNgaN,,
aqu MENyayaNgi Mu dNgaN JaLiNaN kasiH SayaNg,,
aqu Harap takaN REtak karNa kEsaLaHaN..
[FRIENDS]